Teatersamtal

Varje dag kommer teatersamtal att äga rum där de föreställningar som vi sett under dagen diskuteras. Syftet med samtalen är att lär oss av varandra!
 
Samtalsledare under festivalen kommer vara Mats Hedlund, skådespelare och regissör och Liv Elf Karlén, regissör och dramatiker.