Lagarna

Fem U.T.S.Ö.K.T./Nya Teatern, Örebro

Av Christina Ouzounidis
Regi Mike Crawford

Spelas torsdag 10 maj klockan 14.00 på Oktoberteatern

”Jag är inget offer. Det finns vägar ut. Och när inga vägar längre finns, så kvarstår tankens oändliga frihet att omvandla ett tvång till en frihet. Till en efterlängtad möjlighet. Till en högt älskad vän.Allt är nämligen en fråga om aspekter. Allt.”

”Det här är ingen fiktion. Det är en pjäs. Det är en situation.”

Medverkande: Elin Hansson, Felicia Prihrn, Mike Crawford.

Nya Teatern är en amatörteaterförening som bildades 1982 under namnet Örebro Amatörteaterförening. Det unika med verksamheten inom Nya Teatern är och har alltid varit att föreningen ger grupper, gamla som nya, möjlighet och resurser att förverkliga egna sceniska
projekt.