Kongressen

Kongressen äger rum 10-11 maj klockan 09.00-13.00 i Södertälje Stadshus sal Demokrati.

För mer information och hur du anmäler dig hittar du under fliken "Anmälan".

  • Motioner ska vara inskickade till kansliet senast den 15 mars.
  • Anmälan och fullmakt till kongressen ska vara kansliet tillhanda senast den 16 april.
  • Verksamhetsberättelse och övriga handlingar vilka rör kongressen kommer att skickas till alla anmälda senast tre veckor före kongressen.