Föreställningar

Nu är uttagningen till festivalen färdig. Totalt 10 stycken föreställningar kommer att spela inklusive lokalt gästspel. Läs mer om varje föreställning under respektive flik.