Anmälan

Nu är anmäla till både festival och kongress öppna.  Anmälan och fullmakt till kongressen ska vara kansliet tillhanda senast den 16 april.

Läs mer i nedan länkar.